Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Buraya ilk kez giriş yapıyorsanız, 

Öğrenciler için sadece öğrenci numarası (örn. "21534564") ve Başkent Üniversitesi'nin size verdiği şifre ile giriş yapınız. Şifrenizi bilmiyor ya da unuttuysanız buradan edinebilirsiniz


Öğretim elemanları için eposta adresinizin ilk kısmını (örn "aozturk" gibi) giriniz. Şifrenizi unuttuysanız buradan edinebilirsiniz.

Tarayıcı adresinin http://moodle2.baskent.edu.tr olduğunuzdan emin olunuz.